Menu

โปรแกรมเพิ่ม traffic

เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และแสดงให้เห็นว่าเราจะพัฒนาระบบไม่หยุด เพื่อสร้างระบบให้ดี ถ้าเรามีการแก้ไข เพิ่มเติมระบบ เราจะแจ้งให้ทราบในหน้านี้.

ประวัติการอัปเดทเว็บไซต์

 • #2020-10-28

  1. เพิ่มรูปภาพ SCREEN SHORT ในหน้าแชร์เว็บไซต์รับ Point ในระบบสมาชิก

  2. เพิ่มตัวสลับภาษา ในระบบสมาชิก

 • #2020-10-20

  1. เพิ่มรูปภาพ SCREEN SHORT สำหรับทุกเว็บไซต์ เพิ่มได้จากผู้ดูแลระบบ

 • #2020-09-12

  1. เพิ่มแถบ นโยบาย GDRP แจ้งเตือนการเก็บใช้งาน COOKIE

  2. เพิ่มเว็บไซต์แนะนำ 8 เว็บไซต์ล่าสุด เพื่อช่วยให้มีการเปิดเว็บได้มากขึ้น

 • #2020-08-30

  1. เพิ่มระบบขอ Link ยืนยันสมาชิกใหม่ ขอได้จากหน้า เช็คสถานะสมาชิก โดยการกรอก อีเมล์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ไปก่อน

 • #2020-08-25

  1. ปรับปรุงระบบสมาชิก เกี่ยวกับการแนะนำสมาชิก

  2. แก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ SESSION เว็บไซต์

 • #2020-08-23

  1. เปิดทดสอบเว็บไซต์ภายใน